MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „JUBILEUSZ PIĘĆSETLECIA REFORMACJI (1517–2017). PROTESTANTYZM W PRUSACH KRÓLEWSKICH, KSIĄŻĘCYCH I INFLANTACH. HISTORIA – LUDZIE – SZTUKA – LITERATURA”