„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA PROTESTANTYZMU”
PANEL PASTORÓW POMORZA

19 października 2017 r., (czwartek), godz. 17.00–19.30

Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski

19 października 2017 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, przy ul. Korzennej 33/35, odbył się  panel dyskusyjny pastorów Pomorza pod hasłem „Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu”.

Dyskusja pastorów o współczesnym protestantyzmie koncentrowała się wokół funkcjonowania społeczności ewangelickich (życie w diasporze; budowanie więzi, czym się wyróżnia ewangelik w polskim społeczeństwie), a także omówienia struktur i działalności zborów, relacji z innymi religiami reprezentowanymi na Pomorzu oraz inicjatyw prospołecznych poszczególnych zborów. W rozmowie udział wzięli:

ks. Marcin Rayss – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia
ks. kmdr Marcin Pilch – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Elblągu
Paweł Bartosik – Ewangeliczny Kościół Reformowany, Gdańsk
Robert Miksa – Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór w Gdańsku
Sebastian Maria Niedźwiedziński – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Gdańsk
Tomasz Ropiejko – Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, Gdańsk
Jarosław Jarosz – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Gdańsk
Elisabeth Turek i Richard Washington – The Church of England in Poland
prof. dr hab. Krzysztof Kowalik – socjolog religii, Politechnika Opolska

Dyskusję prowadzili: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG