Spacer edukacyjny po Gdańsku
szlakiem dobroczynności

W sobotę, 21 października 2017, w godz. 11.00-14.00 Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na kolejny już spacer edukacyjny po Gdańsku. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem – Szlak kulturowy Reformacji w Gdańsku – Szlak dobroczynności.

Początek spaceru o godz.11.00 na Placu Obrońców Poczty Polskiej.
Kuratorem wydarzenia jest Klaudiusz Grabowski, a przewodnikami są: Janusz Dargacz, Dorota Kucharczyk, Katarzyna Wojtczak.

Wiek XIX i XX przyniósł ogromne zmiany w opiece medycznej i socjalnej oraz edukacji. Przyczynił się do tego rozwój nauki i przemiany społeczne związane z epoką przemysłową. A jak wyglądało życie społeczne w Gdańsku przed epoką industrialną? Jak funkcjonowały gdańskie szpitale i przytułki? Jak żyli ubodzy, starzy ludzie? Jaki los czekał dzieci porzucone i sieroty? Jakie miały szanse na otrzymanie rzetelnej i gwarantującej im przyszłość edukacji? Na te pytania odpowiemy w czasie wędrówki, którą rozpoczynamy na Placu Obrońców Poczty Polskiej, gdzie znajdował się nieistniejący już budynek Domu Poprawy z XVII w. W pobliżu stoi niezwykle ciekawy obiekt: Dom Dobroczynności i Sierot zbudowany w 1699 roku, od 1788 aż do 1906 roku pełniący funkcje sierocińca. Założenie systematycznie było rozbudowywane – do naszych czasów przetrwały dwa skrzydła, w tym najstarsze. Naprzeciwko stoi znacznie większy gmach, siedziba Poczty Polskiej w Wolnym Mieście. Mało kto wie, że budynek został wzniesiony w XIX wieku jako Szpital Garnizonowy. Z kolei przy ulicy Elżbietańskiej mieściły się: od XIV wieku szpital św. Elżbiety (obecnie klasztor w późniejszym, XVIII-wiecznym budynku); nieistniejące – szpital św. Jerzego i Dom Dziecka, zbudowany w XVI w. Przejdziemy potem na ulicę Nowe Ogrody, gdzie opowiemy o początkach nowoczesnego szpitalnictwa w dawnym Gdańsku. Zatrzymamy się przy Szpitalu Diakonis, dziś szpitalu wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika, potem przejdziemy do dawnego Szpitala Miejskiego (lazaretu) przy ul. Rogaczewskiego – obecnie znajduje się tu siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – i tu zakończymy spacer.