Panel pastorów Pomorza – „Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu”

W czwartek, 19 października 2017, o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, przy ul. Korzennej 33/35, odbędzie się  panel dyskusyjny pastorów Pomorza pod hasłem „Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu”.

Dyskusja pastorów o współczesnym protestantyzmie będzie skupiać się generalnie wokół dwu problemów:

  • społeczność ewangelicka – życie w diasporze; budowanie więzi; ewangelik w polskim społeczeństwie – czym się wyróżnia?; problemy społeczne
  • współczesność ruchu reformowanego – kościół ewangelicki dziś, struktura i działalność zborów; współpraca czy rywalizacja w ruchu reformowanym; relacje z innymi religiami reprezentowanymi na Pomorzu; inicjatywy prospołeczne jako „znak firmowy” protestantyzmu

W rozmowie wezmą udział pastorzy wielu konfesji: ks. Marcin Rayss Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia ks. kmdr Marcin Pilch Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Elblągu ks. Paweł Bartosik Ewangeliczny Kościół Reformowany, Gdańsk ks. Robert Miksa Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór w Gdańsku ks. Sebastian Maria Niedźwiedziński Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Gdańsk ks. Tomasz Ropiejko Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, Gdańsk ks. Jarosław Jarosz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Gdańsk Elizabeth Turek i Richard Washington The Church of England in Poland prof. PO Krzysztof Kowalik socjolog religii, teolog, Politechnika Opolska

Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG