OTWARCIE WYSTAWY JOHANNES BUGENHAGEN. DOKTOR POMERANUS (1485–1558)

We wtorek, 17 października 2017, o godz. 17.00 Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza do Centrum św. Jana, Gdańsk, przy ul. Świętojańskiej 50 na otwarcie wystawy JOHANNES BUGENHAGEN. DOKTOR POMERANUS (1485–1558).

Wystawa została przygotowana z okazji Roku Reformacji, w przeddzień 450-lecia (2008 r.) śmierci Jana Bugenhagena – wybitnej osobistości, doktora teologii i reformatora Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego. Obok Filipa Melanchtona był jednym z najważniejszych współpracowników Martina Lutra. Świadectwo życia Doktora Pomeranusa budzi podziw współczesnych dla jego dokonań jako duszpasterza, nauczyciela i polityka, a także dla jego wkładu w rozwój szkolnictwa oraz systemu socjal-no-pedagogicznego. Bugenhagen był też historiografem Pomorza, autorem „Pomeranii” (1518) – syntezy historii tej krainy. Ślady jego działalności są wciąż obecne w regionie nadbałtyckim.

Wystawę przygotowało Towarzystwo Badań nad Historią Kościoła na Pomorzu.
Koncepcja: dr Norbert Buske
Opracowanie graficzne: Thomas Helms
Aranżacja: Monika Konca

Wystawa czynna do 12 listopada 2017 w godz. 10.00-18.00.