Konferencja naukowa
„Reformacja w Prusach Królewskich, Książęcych i Inflantach.
Historia – Ludzie – Sztuka – Literatura”

W dniach 29 i 30 września 2017 r. w Centrum Świętego Jana, przy ul. Świętojańskiej 50 Gdańsku, odbędzie się konferencja naukowa „Reformacja w Prusach Królewskich, Książęcych i Inflantach. Historia – Ludzie – Sztuka – Literatura” Organizatorami konferencji są Instytut Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.


Program konferencji:


Piątek, 29 września 2017 roku
Miejsce obrad: Centrum Świętego Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50
Reformacja – punkt wyjścia, kontekst Prus i Inflant

9.30–9.45 Otwarcie obrad

9.45–10.15 Prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański) – Od tez Marcina Lutra do kazań Jakoba Heggego. Kościół w Gdańsku w okresie pierwszych wystąpień reformacyjnych.

10.15–10.30 Dyskusja.

10.30–11.00 Prof. UG dr hab. Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański) – Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku.

11.00–11.15 Dyskusja.

11.15–11.45 Przerwa kawowa.

11.45–12.15 Dr Paweł Jeziorski (Instytut Historii PAN) – Reformacja na południowo-wschodnich kresach dawnych Inflant. Przykład województwa inflanckiego.

12.15–12.30 Dyskusja.

12.30–13.00 Prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Stacja Naukowa w Wiedniu PAN) – Reformacja i nowe struktury państwowe na przykładzie dawnych Inflant. Gotthard Kettler i książę Magnus Holsztyński.

13.00–13.15 Dyskusja.

13.15–14.30 Obiad.

Reformacja, Druga Reformacja – konsekwencje polityczne, prawne, społeczne

14.30–15.00 Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität Gießen) – Reformation und katholische Reform im Ermland und in Elbing bis 1569. Koexistenz und Konflikt zweier Reformbewegungen.

15.00–15.15 Dyskusja.

15.15–15.45 Prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii PAN) – Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i za granicą.

15.45–16.00 Dyskusja.

16.00–16.30 Przerwa kawowa

16.30–17.00 Prof. dr hab. Michael G. Müller (Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg) – Das ‚richtige‘ Augsburgische Bekenntnis. Der Streit um Rechtgläubigkeit im Danzig des späten 16. Jahrhunderts.

17.00–17.15 Dyskusja.

17.15–17.45 Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Inspektorat i superintendentura Kościoła reformowanego w Elblągu w latach 1781–1817.

17.45–18.00 Dyskusja.

18.00–18.30 Podsumowanie pierwszego dnia obrad. Miejsce obrad: Centrum Świętego Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50

 


Sobota, 30 września 2017 roku
Miejsce obrad: Centrum Świętego Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50
Reformacja: Ludzie – Sztuka – Literatura10.00–10.30 Dr Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski) – Wizerunek Lutra w edyktach i polemikach antyprotestanckich I połowy XVI w. w Polsce.

10.30–10.45 Dyskusja.

10.45–11.15 Prof. UW, dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski) – Drzeworyty w królewieckich drukach Hansa Daubmanna.

11.15–11.30 Dyskusja.

11.30–12.00 Przerwa kawowa.

12.00–12.30 Prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański) – Wystrój Dworu Artusa wobec przemian religijnych, politycznych i społecznych w Gdańsku w pierwszej połowie XVI wieku.

12.30–12.45 Dyskusja.

12.45–13.15 Dr hab. Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Prusy Królewskie i Książęce. Dwa światy sztuki luterańskiej.

13.15–13.30 Dyskusja.

13.30–14.30 Obiad.

14.30–15.00 Dr Piotr Kociumbas (Uniwersytet Warszawski) – Lokalne śpiewniki religijne jako asumpt do refleksji nad kondycją pieśni ewangelickiej w nowożytnym Gdańsku.

15.00–15.15 Dyskusja.

15.15–15.45 Dr Janusz Mosakowski (Uniwersytet Gdański) – Johannes Knade (Knothe) i Michael Meurer jako literaccy bohaterowie gdańskiej reformacji w XIX wieku.

15.45–16.00 Dyskusja.

16.00–17.00 Dyskusja i podsumowanie obrad drugiego dnia i całości konferencji.