Rada Miasta Gdańska
wystosowała rezolucję upamiętniającą 500-lecie
Reformacji na Pomorzu Gdańskim

31 sierpnia 2017 roku, podczas sesji Rady Miasta Gdańska radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji na Pomorzu Gdańskim.

W treści rezolucji czytamy:
„W 2017 r. obchodzimy 500. rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło oblicze Europy. W krótkim czasie po ogłoszeniu 95 tez Marcina Lutra, co stało się symbolicznym początkiem Reformacji, nowe idee dotarły do Gdańska i to tu, z ambony kościoła NMP – najważniejszej świątyni w mieście, wygłoszono pierwsze ewangelickie kazanie w Królestwie Polskim. Zwycięstwo Reformacji w naszym mieście usankcjonował w 1557 r. król Zygmunt August. Odtąd aż do 1945 r. ewangelicy mieli decydujący wpływ na sprawy Gdańska, który stanowił najważniejszy ośrodek Reformacji w wielonarodowościowej I Rzeczypospolitej. Ewangelikami byli najwięksi gdańszczanie doby przedrozbiorowej: Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit czy Daniel Gralath.
Dziś, gdy dawne kościoły ewangelickie w Gdańsku służą przeważnie katolikom, a spadkobiercy Reformacji stanowią w mieście i regionie mniejszość, pragniemy wyrazić szacunek wobec członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz zapewnić, że cenimy ich rolę i wkład, jaki wnieśli w kulturę i duchowość Gdańska i całego Pomorza Gdańskiego”.

W dalszej części dokumentu czytamy:
„Pamiętamy, że w ścisłym związku z ideami odnowy życia religijnego zapoczątkowanymi przez Lutra powstały wspaniałe dzieła sztuki, którymi dziś szczycą się gdańskie kościoły i muzea, by wymienić tylko najważniejsze: kamienny ołtarz Abrahama van den Blocka w kościele św. Jana, „Tablicę jałmużniczą” Antona Möllera w Bazylice NMP czy obrazy Izaaka van den Blocka i Hansa Vredemana de Vries w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta.
Dla ewangelickich świątyń gdańscy kompozytorzy tworzyli kantaty i muzykę organową, których piękno na nowo odkrywają muzykolodzy naszych czasów. Wielką zasługą gdańskiej Reformacji było założenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego – szkoły, która wykształciła wielu wybitnych gdańszczan, jak wspomniani już Heweliusz i Gralath”.

W sesji Rady Miasta udział wzięli bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz Władysław Jamborowicz – kurator trójmiejskiej Parafii. W okolicznościowym wystąpieniu bp Marcin Hintz podziękował Radzie Miasta i Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za inicjatywę przeprowadzenia Uchwały oraz za pomoc w organizacji głównych obchodów 500-lecia Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, jakie miały miejsce w dniach 18–21 maja 2017 r. Biskup podkreślił, że Parafia Trójmiejska, która w swej ustawowej nazwie ma zapis: Gdańsk-Gdynia-Sopot jest bezpośrednim kontynuatorem wielowiekowych tradycji gdańskiego ewangelicyzmu i dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym Pomorza Gdańskiego. Poinformował, że dzisiejsza inicjatywa Radnych Gdańska wpisuje się w podobne uchwały podjęte na Śląsku, Dolnym Śląsku i Mazurach.
Biskup zaprosił radnych na otwarcie wystawy „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”, które odbędzie się w Zielonej Bramie – Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku w dniu 31 października 2017 r. oraz na reformacyjne nabożeństwo w Kościele Zbawiciela w Sopocie.