Wykład prof. Karola Toeplitza
pt. „Pozakonfesyjne chrześcijaństwo Sørena Kierkegaarda”

7 września 2017 r. (czwartek), godz. 17.30
Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24, Gdańsku
Organizator: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

W czwartek, 7 września 2017 r., odbył się wykład z cyklu „Gdańskie Wykłady Filozoficzne” pt. „Pozakonfesyjne chrześcijaństwo Sørena Kierkegaarda”. O koncepcjach wielkiego duńskiego filozofa i teologa, prekursora chrześcijańskiego nurtu filozofii egzystencjalnej, opowiadał prof. dr hab. Karol Toeplitz. Książkę S. Kierkegaarda „Pisma późne”, przetłumaczoną przez prof. K. Toeplitza, przedstawiła dr Maria Urbańska-Bożek.
Prof. dr hab. Karol Toeplitz – polski filozof, etyk i tłumacz, wykładowca wielu uczelni; m.in. do 2009 roku na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był uczniem prof. Leszka Kołakowskiego. Profesor Toeplitz jest tłumaczem na język polski prac wybitnego duńskiego filozofa, Sørena Kierkegaarda. Tłumaczył również z języka niemieckiego m.in. książkę Güntera Grassa. W obszarze zainteresowań profesora Toeplitza pozostają filozofia człowieka, filozofia religii, filozofia sztuki współczesnej, historia filozofii i teorii kultury, historia filozofii XIX i XX w. oraz teorie kultury XX w.
Organizatorem wykładu jest Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne.