Wykład prof. Karola Toeplitza
pt. „Pozakościelne chrześcijaństwo Sørena Kierkegaarda”

W czwartek 7 września 2017 r., o godz. 17.30, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zaprasza do sali Biblioteki Gdańskiej PAN, na czwarty wykład z cyklu „Gdańskie Wykłady Filozoficzne” pt. „Pozakościelne chrześcijaństwo Sørena Kierkegaarda”. O koncepcjach wielkiego duńskiego filozofa i teologa, prekursora chrześcijańskiego nurtu filozofii egzystencjalnej, opowie prof. dr hab. Karol Toeplitz. Książkę S. Kierkegaarda „Pisma późne”, przetłumaczoną przez prof. K. Toeplitza, przedstawi dr Maria Urbańska-Bożek.

Spotkanie odbędzie się w nowym gmachu Biblioteki Biblioteki Gdańskiej PAN. Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach PTFT: www.ptft.pl

Prof. dr hab. Karol Toeplitz – polski filozof, etyk i tłumacz, wykładowca wielu uczelni; m.in. do 2009 roku na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był uczniem prof. Leszka Kołakowskiego. Profesor Toeplitz jest tłumaczem na język polski prac wybitnego duńskiego filozofa, Sørena Kierkegaarda. Tłumaczył również z języka niemieckiego m.in. książkę Güntera Grassa. W obszarze zainteresowań profesora Toeplitza pozostają filozofia człowieka, filozofia religii, filozofia sztuki współczesnej, historia filozofii i teorii kultury, historia filozofii XIX i XX w. oraz teorie kultury XX w.

Fot. Lucyna Lubańska