Wykład prof. Tadeusza Stegnera
w Muzeum Sopotu
pt. „Ewangelicy w Sopocie”

22 czerwca w Muzeum Sopotu prof. Tadeusz Stegner opowiadał o sopockich ewangelikach. Wykład zorganizowany został wspólnie z Polskim Towarzystwem Ewangelickim, w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Z dziejów wspólnoty ewangelickiej w Sopocie”. W tematykę prelekcji wprowadziła p.o. dyrektora Muzeum – Karolina Babicz-Kaczmarek. Na spotkaniu przedstawione zostały dzieje społeczności ewangelickiej w Sopocie w wieku XIX, kiedy to powstała w Sopocie pierwsza świątynia – Kaplica Pokoju, omówiony został prężny rozwój wspólnoty ewangelików w czasach księży Conrada i Otto Bowiena (1899–1914) – okres w którym Towarzystwo Budowy Kościoła pod protektoratem i z wsparciem finansowym cesarzowej Augusty Wiktorii, doprowadziło do wybudowania w centrum miasta przy ul. Boh. Monte Cassino Kościoła Zbawiciela (obecnie rzymsko-katolicki kościół pw. św. Jerzego). Prelegent podkreślił niezmiernie ważny dla ewangelickich wiernych rok 1901, rok w którym Sopot uzyskał prawa miejskie: oddana została do użytku nowa świątynia, a także na proboszcza sopockiej parafii został wybrany ks. Otto Bowien, który pełnił swą służbę przez następnych trzydzieści lat. Ksiądz Otto Bowien był wielkim duszpasterzem, krzewicielem oświaty, organizatorem i doprowadził parafię do rozkwitu, zakładając wiele towarzystw oraz budując dom parafialny i dwie plebanie. Prof. Tadeusz Stegner poświęcił też fragment wykładu na omówienie roli sopockich ewangelików w życiu tej miejscowości w latach międzywojennych.

Następnie przedstawiony został okres po II wojnie światowej – przekazanie jednego z kościołów i pozostałych budynków na rzecz państwa, a także wielka rola księdza Edwarda Dietza w odbudowie życia parafialnego. Omówione zostały relacje księży ewangelickich, w tym ks. Dietza, z ówczesnymi władzami, nie zabrakło cytatów z archiwum służb bezpieczeństwa poświęconych jego osobie.

Po wykładzie zgromadzeni słuchacze zadawali pytania, a także wspólnie rozważano problem przynależności konfesyjnej kolejnych burmistrzów Sopotu.