Zapis filmowy
Debaty Reformacyjnej z udziałem
prof. J. Buzka, P. Huelle,
prof. S. Kościelaka i ks. bp prof. M. Hintza
z 19.05.2017 r.

Zobacz film

Można już obejrzeć zapis filmowy Debaty Reformacyjnej, która odbyła się 19 maja 2017 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku z udziałem prof. Jerzego Buzka, pisarza Pawła Huelle, historyka prof. Sławomira Kościelaka i ks. bp prof. Marcina Hintza. Dyskusję, będącą swoistym podsumowaniem konferencji naukowej, moderował Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest Reformacja, co by było gdyby nie miała ona miejsca, jaki miała wpływ na ich życie, a także dzielili się swoimi osobistymi przemyśleniami na temat dzieła odnowy Kościoła.

Poniżej link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=4U7TtvIKTGA