„Odnalezione w Gdańsku muzyczne zabytki XVII i XVIII stulecia”
– koncert z cyklu „W Salonie Uphagenów.
Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku”

23 września (sobota) 2017, godz.17.00
Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Organizatorzy: Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Na kolejnym koncercie w Domu Uphagena – Oddziale Muzeum Histrycznego Miasta Gdańska, organizowanym w ramach obchodów 500-lecia Reformacji wystąpiili Klaudia Trzasko – sopran oraz Uphagen Ensemble. Wokalistka z towarzyszeniem zespołu wykonała utwory gdańskich kompozytorów epoki baroku: Crato Büthnera, Johanna Balthazara Christiana Freislicha, Johanna Valentina Medera, Damiana Stachowicza, a także pieśni autorstwa Marcina Lutra.

Wydarzenie wpisuje się w cykl „W salonie Uphagenów – muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku”, a jego organizatorami są Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.