Wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP
„Dietrich Bonhoeffer jako teolog wyzwolenia”

Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Gdańskie Wykłady Filozoficzne”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 czerwca 2017 r., o godz. 17.30 w Bibliotece Gdańskiej PAN, przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku.

O życiu i twórczości niemieckiego teologa protestanckiego Dietricha Bonhoeffera, który nie bał się być autentycznym chrześcijaninem w nazistowskich Niemczech wykład wygłosi prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach PTFT: www.ptft.pl

Prof. Jan Andrzej Kłoczowski  – dominikanin, historyk sztuki, teolog, profesor filozofii, publicysta, duszpasterz akademicki w Krakowie. W latach 1970-1986 był duszpasterzem krakowskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. Od 1971 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. W 1975 obronił pracę doktorską na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od 1979 wykładowca filozofii i fenomenologii religii na Papieskim Wydziale Teologicznym, a od 1982 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Filozoficznym PAT. Otrzymał nominację na stanowisko kierownika Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT. Od 1990 pełnił funkcję regensa Polskiej Prowincji Dominikanów, w latach 1990-1998 był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie.
W latach 1973-1993 członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „W drodze”, w latach 1992-1996 członek redakcji miesięcznika „Znak”, od 1997 redaktor „Logos i Ethos”. Zasiadał w Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych.
Jest autorem licznych prac z dziedziny filozofii, religii i teologii.