Debata w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku z udziałem prof. J. Buzka, P. Huelle, bp prof. M. Hintza, prof. S. Kościelaka i Z. Nosowskiego