Debata w Ratuszu Głównego Miasta
z udziałem prof. J. Buzka,
P. Huelle, bp prof. M. Hintza,
prof. S. Kościelaka i Z. Nosowskiego

W piątek, 19 maja 2017 r., o godz. 16.00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbędzie się debata z udziałem prof. Jerzego Buzka, pisarza Pawła Huelle, historyka prof. Sławomira Kościelaka i ks. bp prof. Marcina Hintza. Dyskusję poprowadzi Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.
Wydarzenie odbywa się w ramach Ggańskiego Kongresu Refomacyjnego, organizatorami sią: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.