Wystawa
w Muzeum Sopotu
„Z dziejów wspólnoty
ewangelickiej w Sopocie”

W niedzielę, 21 maja 2017 r. o godz.12.00 w Muzeum Sopotu odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Z dziejów wspólnoty ewangelickiej w Sopocie”. Ekspozycja prezentuje przebieg ruchu reformacyjnego z XVI w. w Europie i Polsce i szczególnie skupia się na losach lokalnej społeczności ewangelików. Obok tekstów poświęconych świątyniom i innym miejscom związanym z funkcjonowaniem protestantów w kurorcie zaprezentowane zostaną sylwetki wybranych postaci z czasów przedwojennych – między innymi Johannesa Kollatha, Hermanna Benzlera, ks. Otto Bowiena oraz z okresu po 1945 roku – dr Jadwigi Titz-Kosko i ks. seniora Edwarda Dietza. Wystawa pokaże również wkład i wpływ zarówno wspólnoty, jak i jej przedstawicieli na rozwój i charakter miasta.

Uzupełnieniem wystawy jest opracowanie trasy spaceru „Śladami sopockich ewangelików” wydane w formie mapki i bezpłatnie rozdawane w muzeum i innych punktach w mieście. Wystawie towarzyszą także wykłady historyczne, pokazy filmów i spotkania, których zadaniem będzie przybliżenie zwiedzającym obyczajów i kultury ewangelików.

Ekspozycja powstała we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach obchodów 500-lecia Reformacji. Kuratorem wydarzenia jest Karolina Babicz-Kaczmarek. Wystawa będzie trwała do 24 września 2017 r.