„Geistliche Lieder
– pieśni duchowne w muzyce artystycznej baroku”
koncert w Domu Uphagena w Gdańsku

21 maja 2017, godz.18.00
Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Organizatorzy: Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W dniu 21 maja 2017 r. odbył się pierwszy koncert z cyklu „W Salonie Uphagenów. Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku”. Gwiazdą wieczoru była Aleksandra Anisimowicz – urodzona w Polsce i mieszkająca w Amsterdamie ceniona barokowa sopranistka. Artystka wykonała pieśni autorstwa wielkiego reformatora – Marcina Lutra, najwybitniejszego kompozytora muzyki protestanckiej i autora  pierwszego ewangelickiego śpiewnika – Johanna Waltera oraz sztandarowych twórców baroku – J. S. Bacha i G.F. Händla.

Aleksandra Anisimowicz śpiewała z towarzyszeniem muzyków grających na instrumentach historycznych: Katarzyny Kowacz – skrzypce barokowe, Katarzyny Rogalskiej – skrzypce barokowe, Alicji Lach-Owsiany – wiolonczela barokowa i Elżbiety Kulińskiej – klawesyn. Słowo na temat roli muzyki w ewangelicyzmie, a także wprowadzenie w twórczość każdego z kompozytorów wygłosił Konrad Mielnik. Publiczność nagrodziła śpiewaczkę owacją na stojąco i w efekcie na zakończenie koncertu doczekała się ponownego wykonania pieśni J. S. Bacha.

Celem projektu „W Salonie Uphagenów. Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku jest działanie na rzecz rozwoju i zachowania gdańskiego dziedzictwa kulturowego poprzez spotkania upamiętniające rocznicę 500-lecia Reformacji w Gdańsku. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy koncerty muzyki ewangelickiej; każdy z nich zostanie poprzedzony krótką prelekcją. Wszystkie odbędą się w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historii Miasta Gdańska. Współorganizatorami cyklu koncertów są Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Koncerty z cyklu „W Salonie Uphagenów. Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku zaplanowane na rok 2017:

21 maja 2017, godz.18.00, Dom Uphagena w Gdańsku
„Geistliche Liederpieśni duchowne w muzyce artystycznej baroku”

16 września (sobota) 2017, godz.18.00, Dom Uphagena w Gdańsku
„Odnalezione w Gdańsku muzyczne zabytki XVII i XVIII stulecia”

28 października (sobota) 2017, godz.18.00, Dom Uphagena w Gdańsku
„Das wohltemperierte klavier”