Prelekcja dr Jerzego Sojki
pt. „Marcin Luter i Reformacja”

27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 17.30
Sala Plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Sopot, ul. Kościuszki 51


We czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję dr Jerzego Sojki pt. „Marcin Luter i Reformacja”.
Dr Jerzy Sojka jest teologiem, wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie w 2008 r., w 2012 r. uzyskał tamże stopień doktorski, a obecnie jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Teologii Systematycznej. W latach 2010–2011 przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz kliku książek. Specjalizuje się w teologii luterańskiej Reformacji XVI wieku, jej współczesnej recepcji i interpretacji oraz w ewangelickiej teologii systematycznej XX wieku.
Po wykładzie odbędzie się promocja książek o tematyce Reformacyjnej, których autorem bądź współautorem jest dr Jerzy Sojka.
Spotkanie odbędzie się w budynku plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.