WIECZÓR SŁOWNO-MUZYCZNY
PAWEŁ HUELLE
TRIO BAROKOWE

20 maja 2017 r. (sobota), godz. 18.00
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk, Polanki 124
Organizator: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Podczas ekumenicznego spotkania publiczność wysłuchała kompozycji twórców epoki baroku: Georga Friedricha Haendla Sonatę B-dur, HWV 380, Johanna Sebastiana Bacha Koncert na obój i skrzypce c-moll, BWV 1060, Georga Philippa Telemanna Tafelmusik cz. II oraz Trio e-moll i Georga Friedricha Haendla Sinfonię „Przybycie królowej Saby” z oratorium Salomon HWV 67 w wykonaniu zespołu kameralnego. Na kopiach barokowych instrumentów grali: oboista Jarosław Wyrzykowski, skrzypaczka Angelika Leśniak oraz wiolonczelistka Natalia Kasperczyk. Partię basso continuo wykonała na klawesynie Hanna Roessler. Poezję religijną swojego autorstwa czytał pisarz Paweł Huelle.