Wykład Grzegorza Dymona
„Protestantyzm a jego wpływ na rozwój muzyki na Pomorzu”
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

16 marca 2017 r. (czwartek), godz. 17.30
Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24, Gdańsk
Organizator: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zaprasza do wysłuchania wykładów z cyklu „Gdańskie Wykłady Filozoficzne”. Pierwszy wykład edycji wiosennej odbędzie się w czwartek, 16 marca 2017 r., o godz. 17.30 w Bibliotece Gdańskiej PAN. Wykład pt. „Protestantyzm a jego wpływ na rozwój muzyki na Pomorzu” poprowadzi go Grzegorz Dymon – dyrygent orkiestrowy i instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W  edycji wiosennej zatytułowanej „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”  w trakcie sześciu wystąpień zaplanowanych od 16 marca do 7 czerwca, będzie można zapoznać się z wpływem ruchów reformacyjnych w sztuce muzycznej i malarstwie, również na Pomorzu ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska. Kolejne wykłady poprowadzą: prof.  Andrzej Woziński – o następstwach Reformacji w gdańskiej sztuce wczesnonowożytnej, ks. bp dr hab. Marcin Hintz prof. ChAT, który zaprezentuje nam obraz reformatora Marcina Lutra, jaki spotkać możemy w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej. Z kolei prof. Karol Toeplitz skupi się na sylwetce duńskiego filozofa i teologa wyznania luterańskiego Sørena Kierkegaarda oraz jego stosunku do osoby Reformatora, jak i samej Reformacji. O życiu i twórczości niemieckiego teologa protestanckiego Dietricha Bonhoeffera, który nie bał się być autentycznym chrześcijaninem w nazistowskich Niemczech wykład wygłosi prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP. Jako ostatni wystąpi z odczytem prof. Jacek Aleksander Prokopski. Przybliży on postać jednego z największych niemiecko-amerykańskich teologów protestanckich naszych czasów i chrześcijańskich filozofów egzystencjalnych – Paula  Tillicha.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach PTFT:
www.ptft.pl