UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
Z OKAZJI 500-LECIA REFORMACJI,
95-LECIA ZAŁOŻENIA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ORAZ 120 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ZBAWICIELA W BYDGOSZCZY
– BYDGOSZCZ

16–17 września 2017 r. (sobota, niedziela)

Kościół Zbawiciela, plac Zbawiciela 1, Bydgoszcz
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy