OTWARCIE WYSTAWY
„500 LAT REFORMACJI. EWANGELICY
W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE”
– PIŁA

7 września 2017 r. (czwartek)

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica, ul. Browarna 7, Piła
Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Pile, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

W czwartek, 7 września 2017 r. w Muzeum Okręgowym w Pile otwarto wystawę „500 lat Reformacji – Ewangelicy w północnej Wielkopolsce” zorganizowaną w rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Na ekspozycji pokazano pamiątki po grupie wyznaniowej, która przez kilka stuleci stanowiła większość mieszkańców północnej Wielkopolski i Pomorza. Eksponowane obiekty pochodzą z okresu XVI w. do XX w.
Na uroczystości w tematykę wystawy wprowadził jej kurator – Marek Fijałkowski, zgromadzeni goście mogli też wysłuchać występu pilskiego Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga. W muzeum eksponowane są m.in. księgi, starodruki i naczynia liturgiczne pochodzące z kilku wielkopolskich muzeów. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVI wieku. W zbiorach, które zostaną zaprezentowane znajdują się stroje liturgiczne, befki, misy chrzcielne, krucyfiksy, XVII i XVIII-wieczne polskie Postylle ewangelickie Krzysztofa Kraińskiego i Samuela Dambrowskiego. Szczególnym obiektem jest oryginalny obraz Filipa Melanchtona pt. „Christian Doctrine”.
Z wystawą mogli się już wcześniej zapoznać mieszkańcy w Rogoźna, Wałcza, Złotowa i Chodzieży. W pilskim Muzeum Okręgowym wystawę będzie można oglądać do 15 października. Organizatorami są Muzeum Okręgowe i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile.