OBRADY SYNODU DIECEZJALNEGO / SESJA NAUKOWA
– TORUŃ

14 października 2017 r. (sobota), godz. 10.30
Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, Toruń
Organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia