KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA
„SZTUKA PROTESTANCKA – OWOC REFORMACJI”
DEBATA „TRZECH TRADYCJI”
– KOSZALIN

27–28 kwietnia 2017 r. (czwartek, piątek)

Centrum Luterańskie w Koszalinie, ul. Połczyńska 1, Koszalin
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie