Wykład dr J. Dargacza
o gdańskim Domu
Dobroczynności