Dom Opieki Gminy Ewangelickiej
w Sopocie

Znajdujący się w Sopocie przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 10-15 Dom Opieki Gminy Ewangelickiej, został wybudowany z inicjatywy pastora Otto Bowiena nieopodal jego parceli. Obiekt został zaprojektowany przez Paula Puchmuellera w 1903 r., a wzniesiony około roku 1904. Architektonicznie nawiązywał do romantycznego historycyzmu, którego elementy wykorzystywane były w innych projektach sopockich budowli.

Budynek posiadał trzy kondygnacje i 68 pokoi, z których większość zajmowały siedziby różnego rodzaju stowarzyszeń. Mieściły się tam pomieszczenia katechetyczne, sale prób chóralnych, sale zebrań ewangelickich stowarzyszeń, mieszkania emerytowanych duchownych i sióstr diakonis. Diakonisy prowadziły dwa domy opieki i ochronkę – instytucję zakładaną w celu opieki i wychowania ubogich dzieci, pozbawionych należytej opieki rodzinnej. W domu mieścił się również szpitalik z salami przeznaczonymi dla inwalidów i osób starszych.

Prócz Domu Opieki Gminy Ewangelickiej sopocka parafia ewangelicka posiadała dwie plebanie: tzw. Szwedzki Dwór oraz obecnie istniejącą przy ul. Kościuszki 51. Współcześnie dawny Dom Opieki funkcjonuje jako budynek mieszkalny i znajduje się w stanie wymagającym remontu.

Źródła: Hanna Domańska, Opowieści Sopockich Kamienic, 2005
Katalog wystawy Paul Puchmueller – architekt który przemienił Sopot w miasto, Muzeum Sopotu 2008

L

L