Wkrótce otwarcie
wystawy „Sola Scriptura”
w Muzeum Zachodniokaszubskim
w Bytowie

W piątek, 3 lutego 2017 r., o godz.13.00 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie nastąpi otwarcie wystawy „Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku”. Na organizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Zachodniokaszubskie ekspozycji widzowie zapoznają się z kilkudziesięcioma obiektami pochodzącymi z terenów dawnego Pomorza Tylnego. Będą to głównie obrazy i grafiki przedstawiające wątki ze Starego i Nowego Testamentu. Zaprezentowane zostaną również ilustrowane modlitewniki i Biblie. Kuratorem wystawy jest Anna Sujecka.

Ważnym reprezentantem ekspozycji jest olejny obraz nieznanego autora Tłocznia mistyczna z 1679 roku. Dzieło, którego pierwowzorem była rycina ze strony tytułowej Biblii Weimarskiej, pochodzi z ołtarza w kościele w Krupach (pow. sławieński), a obecnie jest własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (nr inw. MPŚ-S/163).

Malowidło w kształcie owalu przedstawia wyłaniającą się spośród chmur tłocznię, w której ze zgniatanego śrubą Jezusa wyciskany jest sok winny – krew. Wydobywające się z ciała Jezusa strugi tryskają w stronę zgromadzonych wokół tłoczni tłumów. Po lewej i prawej stronie stoją wierni, u dołu postaci ze Starego i Nowego Testamentu: Adam i Ewa, patriarchowie, prorocy, Jan Chrzciciel, Maria Magdalena, Dobry łotr. Nad głową każdej z nich znajduje się niewielka filakteria z imieniem. Pośrodku przedstawienia, poniżej tłoczni widnieją powalone na ziemie szatan i śmierć. Całości kompozycji dopełniają trzy filakterie: dwie po bokach tłoczni i jedna poniżej szatana i śmierci z zapisanymi cytatami z Pisma Świętego: Iz 63,3 i Hebr 9,14. Obecnie trzeci tekst jest nieczytelny. Według Marcina Wisłockiego było to Zach 9,11.

Tekst: Anna Sujecka

Tlocznia sola scriptura 600