Rozmowa biskupów trzech wyznań „Na początku był Chrystus”

W marcu 2016 roku ukazała się książka pt. Na początku był Chrystus będąca szeroką relacją z rozmów biskupów trzech wyznań chrześcijańskich. Trzydniowe rozmowy odbyły się w krakowskiej Kurii Biskupiej w sierpniu 2015 roku i były moderowane przez redaktorów: Jakuba Dratha i Janusza Poniewierskiego.  Punktem wyjścia rozmów był sakrament chrztu świętego w kontekście zbliżających się obchodów 1050-lecia chrztu Polski i przekonanie o tym, że ten jubileusz powinien być wspólnie przeżywany przez wszystkich chrześcijan, niezależnie od wyznania. W rozmowach, na zaproszenie bp. Grzegorza Rysia (Kościół Rzymskokatolicki) oprócz Gospodarza uczestniczyli także bp Jerzy Pańkowski (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz bp Marcin Hintz (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP).

Tematem rozmów duchownych i teologów jest historia naszego kraju, znaczenie chrztu w życiu pojedynczego człowieka, jak i całego narodu, wizja Kościoła i jego jedności, a także najważniejsze wyzwania stojące dziś przed wyznawcami Jezusa Chrystusa. Biskupi wspólnie zastanawiali się nad pytaniami: Jakie jest miejsce religii w nowej rzeczywistości? Czy Polska jest dziś krajem chrześcijańskim? Czy jedność jest możliwa? Na czym polega rewolucyjna moc Ewangelii? Całość rozmowy przebiegała w kontekście jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i to właśnie sakrament chrztu, łączący wszystkie wyznania, był punktem wyjścia do dialogu, który w Polsce był wydarzeniem bez precedensu. Książka pozwala spojrzeć na Kościół Chrystusowy z różnych perspektyw, dostrzec to, co nas łączy i lepiej zrozumieć to, co nas różni. Jak mówi jeden z biskupów: „Musimy uczyć się takiej wrażliwości, która pozwoli nam zrozumieć, iż rzeczy dla nas bezdyskusyjne mogą innych ranić”. Lektura jest również okazją do tego, by przemyśleć swój własny chrzest oraz jego konsekwencje dla naszego życia.

Książka Na początku był Chrystus była prezentowana 24 kwietnia 2016 roku w sopockim kościele Zbawiciela. Spotkanie z jednym z Autorów, bp. Marcinem Hintzem, poprowadziła dr Maria Ubrańska-Bożek.

Zebrani na wstępie wysłuchali słów bp. Grzegorza Rysia – nagrania promującego książkę, w którym Gospodarz sierpniowych rozmów odniósł się do idei samego spotkania, jak i w konsekwencji wydania książki, będącej pierwszą tego rodzaju w historii. Następnie dr Urbańska-Bożek w swoim wystąpieniu nawiązała do osoby Franza Rosenzweiga i filozofii dialogu, której Rosenzweig był współtwórcą. Filozofia proklamowana przez tego żydowskiego myśliciela jest płaszczyzną, na której można budować porozumienie. „Dialog i dialogiczność jest nowym myśleniem – myśleniem mowy (…), które zakłada i domaga się Innego – drugiego człowieka. Dialog jest jak most, który łączy brzegi, ale ich nie niweluje” – mówiła. Te słowa prowadząca spotkanie odniosła do dialogu trzech biskupów, którzy – jej zdaniem – pozostając wiernymi swej tradycji, dali jednocześnie przykład otwartości i jedności w różnorodności wiary zbudowanej na wspólnym źródle – na Tym, który był na początku. Bowiem „tym, co jednoczy jest źródło, z którego wyrastamy. Dla nas, chrześcijan, źródłem tym jest Jezus Chrystus, którego, życie, śmierć i zmartwychwstanie opisane zostały w Ewangeliach” – podsumowała dr Urbańska-Bożek, wskazując, że właśnie takie główne przesłanie niesie z sobą lektura prezentowanej książki.

Po dokonanym przez prelegentkę wprowadzeniu do tematyki książki, był czas na dyskusję oraz zadawanie pytań Autorowi. Wierni pytali między innymi o kulisy rozmów w Krakowie i, w dalszej części, o prace nad przygotowaniem tekstu do druku, czyli przebieg opracowania merytorycznego i adiustacji. Uczestników spotkania ciekawiło również w jakiej atmosferze odbywały się same rozmowy, czy dochodziło do ostrej wymiany zdań, czy też dialog prowadzony był w duchu braterstwa i poczucia jedności oraz z czyjej inicjatywy doszło do tego spotkania. Padło również pytanie o współczesne wyzwania jakie stoją przed wyznawcami Chrystusa – przede wszystkim o relację do Islamu i kwestię uchodźców. Istotnym było też pytanie o przyszłość chrześcijaństwa w ekumenicznym aspekcie – a mianowicie, czy w mierzalnym odstępie czasu istnieje realna szansa na widzialną jedność poszczególnych Kościołów.

Bp Marcin Hintz po udzieleniu odpowiedzi na pytania w podsumowaniu zrelacjonował przebieg obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski w Gnieźnie i uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu. Nawiązał również do podpisania z tej okazji w Poznaniu wspólnego, rzymskokatolicko-luterańskiego przesłania, w którym stwierdzono m.in.: „Pragniemy dziś z pełnym przekonaniem wyznawać przed światem ewangelię – dobrą nowinę, którą przejęliśmy od naszych przodków: że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism… (1 Kor 15, 4). To ona jest sercem naszej wiary i powodem jubileuszowej radości”. Na zakończenie spotkania promującego książkę bp Hintz chętnym rozdawał wpisy z dedykacją.

Relacja: ks. Marcin Rayss