Przygotowania do obchodów 500-lecia Reformacji – spotkanie w siedzibie Diecezji

17 maja 2016 roku w siedzibie Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego obchodów 500.lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu. Na zaproszenie ks. bp. Marcina Hintza na spotkanie przybyli przedstawiciele trójmiejskich instytucji kultury, nauki oraz partnerzy i współorganizatorzy obchodów roku 2017. Celem spotkania było omówienie działań i stanu przygotowań do jubileuszu na dzień dzisiejszy, wymiana idei, a także koordynacja zaplanowanych wydarzeń i inicjatyw w związku z 500.leciem Reformacji.

Komitet organizacyjny, w którego skład z ramienia Diecezji wchodzą: bp Marcin Hintz, ks. Marcin Pilch, prof. Jan Iluk oraz p. Dominika Gzowska przedstawił również propozycję hasła obchodów, które ostatecznie zostanie zaprezentowane w czerwcu br. wraz z otwarciem specjalnej strony internetowej poświęconej obchodom 500.lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu, na której znajdą się aktualności i kalendarium wydarzeń.

Na spotkaniu ustalono, że obchody zainagurowane zostaną już w roku bieżącym podczas nabożeństwa Reformacyjnego 31 października w sopockim kościele Zbawiciela. Główne uroczystości przewidziane są natomiast na drugą połowę maja 2017 roku.

W dniach 18-19 maja odbędzie się Gdański Kongres Reformacyjny, w ramach którego w Uniwersytecie Gdańskim zostanie zorganizowana konferencja naukowa pt. Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie w tradycji Reformacji XVI wieku. Zaplanowano 5 bloków tematycznych prelekcji: historia, teologia, filozofia, sztuka i muzyka oraz ekonomia i socjologia religii. Łącznie zostanie wygłoszonych 20 referatów, które następnie zostaną wydrukowane w książce pokonferencyjnej. Podsumowaniem kongresu ma być debata z udziałem mediów w gdańskim Dworze Artusa.

Kolejnym dużym wydarzeniem będzie Koncert Reformacyjny w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dnia 19 maja 2017 roku. Po raz pierwszy przez gdańskich filharmoników ma zostać wykonana V Symfonia d-moll, op. 107, nazywana Symfonią „Reformacyjną” – skomponował ją bowiem Feliks Mendelssohn-Bartholdy w 1830 roku z okazji trzechsetnej rocznicy Konfesji Augsburskiej.

20 maja mieszkańcy Trójmiasta będą mogli wybrać się na spacer edukacyjny z przewodnikiem po Gdańsku „śladami Reformacji”. Jego organizacją zajmie się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które ma zamiar wydać również broszurę, umożliwiającą odbycie spaceru indywidualnie. Część majową obchodów zakończy uroczyste nabożeństwo ze specjalną oprawą muzyczną w niedzielę 21 maja, po którym w Muzeum Sopotu otworzona zostanie wystawa poświęcona protestanckiej kulturze mieszczańskiej XIX wieku.

Druga część obchodów 500.lecia Reformacji na Pomorzu zaplanowano na jesień 2017 roku. W dniach 29-30 września w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Reformacja w Prusach Królewskich XVI-XIX wieku, organizacją której zajął się Instytut Historii PAN, natomiast w dniach 17-18 października w Nadbałtyckim Centrum Kultury będzie miała miejsce konferencja Jan Bugenhagen – Doktor Pomeranus. Dziedzictwo materialne i kulturowe Reformatora Pomorza i Północnej Europy.

Całe obchody, w dniu 31 października 2017 roku, zwieńczy otwarcie przez Muzeum Narodowe w Gdańsku Wystawy Reformacyjnej w Zielonej Bramie oraz popołudniowe nabożeństwo Reformacyjne w Sopocie – kończące obchody na Pomorzu.

Natomiast w styczniu 2018 roku zaplanowano podsumowanie obchodów, prezentację książki pokonferencyjnej oraz zamknięcie wystawy.

Relacja i foto: ks. Marcin Rayss.