Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku poświęcona Obchodom 500-lecia Reformacji

1 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Trójmieście i na Pomorzu w 2017 roku. W konferencji wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. Marcin Hintz, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Marcin Skwierawski, Dziekan Wydziału Historycznego UG, prof. Wiesław Długokęcki oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Konferencja miała za zadanie przybliżyć inicjatywę obchodów oraz sam jubileusz, a także promować wszelkie działania, które będą realizowane zarówno przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską jak i Parafię E-A w Gdańsku-Sopocie, wspólnie z trójmiejskimi instytucjami i partnerami. Przedstawiono ramowy plan obchodów 500-lecia Reformacji, które będą skupiać się wokół kilku najważniejszych wydarzeń,  mających na celu prezentację kilkusetletniego dziedzictwa społeczno-kulturalnego społeczności ewangelickiej w Gdańsku oraz jej roli w rozwoju miasta i regionu na przestrzeni stuleci. Program ten realizowany będzie przez DPW we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim, Polską Filharmonią Bałtycką oraz wieloma innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi regionu.

Muzeum Narodowe pragnie przygotować wystawę, która przybliży zarówno najważniejsze wątki związane z historią protestantów w Gdańsku oraz zaprezentuje dzieła sztuki powstałe w czasie, gdy Gdańsk był częścią Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym akcentem na dorobek artystyczny najwspanialszej epoki w dziejach miasta, czyli tzw. złotego wieku przypadającego na XVI i XVII stulecie. Partnerami przedsięwzięcia będą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Dopełnieniem ekspozycji będzie gra miejska nawiązująca do miejsc związanych z tradycjami ewangelickimi.

Ważnym elementem obchodów będzie interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dziejom protestantyzmu na Pomorzu Gdańskim, która zorganizowana będzie we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, zakończona wydaniem publikacji nt. Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Istotną rolę w prezentacji artystycznego dorobku protestantyzmu przypisać należy także muzyce. Głównym wydarzeniem w tej dziedzinie będzie Koncert Reformacyjny w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W trójmiejskim programie planowane są także cykle koncertów o charakterze kameralnym w miejscach udostępnionych przez organizatorów i partnerów projektu.

Docelowo na terenie Gdańska ma zostać utworzone Centrum Kultury Ewangelickiej ze stałą ekspozycją i prezentacjami dla trójmiejskich szkół. Obchody zostaną zainaugurowane już w październiku 2016 roku koncertem dla mieszkańców Trójmiasta w sopockim kościele Zbawiciela.Patronat honorowy nad obchodami potwierdzili Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski.

Relacja i foto: ks. Marcin Rayss.