Myśli Marcina Lutra

 • „… jesteśmy niczym, ale Chrystus jest wszystkim. Jeśli odwróci od nas swoją twarz, to przepadniemy, a szatan zatriumfuje, nawet jeśli bylibyśmy świętym Piotrem i Pawłem naraz”
 • „Ewangelia jest tak jasna, że nie potrzebuje wielu objaśnień”
 • „Wielką łaskawością Boga jest to, że nie daje wszystkiego, czego pragniemy”
 • „Naszym bliźnim jest każdy człowiek, szczególnie ten, który potrzebuje naszej pomocy”
 • „Wybaczanie bliźnim upewnia nas w tym, że i Bóg nam przebaczył”
 • „Obcowanie ze śmiercią jest szkołą wiary, a wiara jest obecnością Chrystusa”
 • „Co oznacza składać Bogu ofiarę? To nic innego jak szczerze Bogu dziękować i śpiewać Mu pieśń pochwalną, że jest naszym Bogiem i według obietnicy swojej wysłuchuje i trwa przy nas w smutku i ratuje swoje dzieci ze szponów śmierci”
 • „Wszystko, czego dokonano na świecie, zrodziło się z nadziei”
 • „Gdzie jest Chrystus, tam zawsze podąża się pod prąd”
 • „Chrystus, aby wychować ludzi, musiał stać się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, musimy stać się jak one”
 • „Łyk wody lub piwa gasi pragnienie, kawałek chleba zaspokaja głód, Chrystus przepędza śmierć”
 • „Gdy widzisz jakieś dziecko to tak, jakbyś przyłapał Boga na gorącym uczynku”
 • „Bóg przychodzi na ten świat przez tylnie drzwi”
 • „Należy młodzież mocno uświadamiać, aby uczyła się okazywać współczucie zwierzętom tak, by serce nie stało się zimne i nieczułe wobec ludzi”
 • „Nikt nie może zaprzeczyć, że sprzedawanie i kupowanie jest niezbędne. Ale może to być czynione zgodnie z chrześcijańskimi zasadami”
 • „Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co mówimy, lecz także za to, czego nie mówimy”
 • „Wierz w Chrystusa i rób wszystko, co powinieneś robić w swoim powołaniu”
 • „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym.
  Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy”
 • „Kocham muzykę. (…) A muzyka jest po pierwsze: Bożym darem i nie od człowieka pochodzi; po drugie: rozwesela serca; po trzecie: przepędza diabła; po czwarte: dostarcza niewinnej radości. Dzięki niej mija gniew, znikają pokusy i pycha. Pierwsze miejsce po teologii daję zatem muzyce”
 • „Prawdziwa pokora nie wie, że jest pokorna. Gdyby wiedziała, to byłaby dumna z kontemplacji tak zacnej cnoty”
 • „Jeśli nasz Pan i Bóg dał temu biednemu światu tak szlachetne dary jak muzyka, to co dopiero stanie się w życiu wiecznym, gdy wszystko będzie najdoskonalsze i najweselsze?”
 • „Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem”
 • „Gdy wieczorem idziesz spać, to weź ze sobą do łóżka coś z Pisma Świętego, aby je w sercu rozważać i – jak to czynią zwierzęta – przeżuwaj w myślach. Tak też zaśnij. Niech to będzie mały fragment, raczej niezbyt długi, ale dobrze przemyślany i zrozumiany. A gdy rankiem wstaniesz, będziesz miał gotowy owoc pracy dnia poprzedniego”
 • „Wiara nie pyta, czy należy spełniać dobre uczynki, lecz zanim narodzi się pytanie, wiara już je czyni i zawsze pozostaje w działaniu. Jeśli ktoś jednak nie spełnia dobrych uczynków, ten jest człowiekiem bez wiary, miota się i szuka wokół siebie wiary i dobrych uczynków, nie wiedząc czym są”
 • „Żaden człowiek nie powinien u kresu życia pogrążać się w zwątpieniu i myśleć, że umiera samotnie, ale powinien być pewny, że po przyjęciu Sakramentu Ołtarza patrzą na niego oczy samego Boga Ojca i Chrystusa, następnie aniołów i wszystkich chrześcijan w niebie”
 • „Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem”
 • „Widzimy zatem w Wyznaniu Wiary, jak Bóg daje nam całego siebie ze wszystkimi swoimi darami i mocą – Ojciec daje nam całe stworzenie, Chrystus całe dzieło swoje, a Duch Święty wszystkie swoje dary”
 • „Doczesne życie nie jest sprawiedliwością, ale wzrastaniem w sprawiedliwości, nie jest zdrowiem, a uzdrawianiem, nie jest byciem, a stawaniem się, nie jest wypoczynkiem, a ćwiczeniem”
 • „Trzymałem wiele rzeczy w swoich rękach, ale straciłem je wszystkie, lecz cokolwiek złożyłem w Boże ręce, wciąż to posiadam”
 • „Pozwólmy się umysłom wadzić, ale pięści trzymajmy przy sobie”
 • „Wojna jest największą zarazą, jaka może dopaść ludzkość. Niszczy religię, państwa i rodziny”