„O stypach, fotografii
pogrzebowej i zwyczajach
funeralnych w XIX w.”
– rozmowa z prof. Tadeuszem Stegnerem

Czy śmierć była i jest zawsze i wszędzie taka sama? Czy podejście do straty jest uwarunkowane czasem i miejscem naszego urodzenia i życia? Jak zmieniały się zwyczaje pogrzebowe? Kiedy zaczęto zakładać cmentarze na obrzeżach miast, jaka długa była droga zmarłego od śmierci do pochówku, na jakich grobach palono świece, na których cmentarzach stawiano posągi Chrystusa? Jak wyglądały stypy, co to była Pusta Noc?

O ceremoniach i zwyczajach pogrzebowych i ich specyfice w poszczególnych denominacjach chrześcijańskich opowiada prof. Tadeusz Stegner. Wykład prof. Tadeusza Stegnera odbył się w ramach cyklu „Śmierć wczoraj i dziś” organizowanego przez Centrum eMOCja, a prowadzonego przez Marcina Żukowskiego – historyka i publicystę. Rozmówcy to reprezentanci różnych nurtów historycznych, filozoficznych i kulturowych. Spotykają się po to, by przybliżyć temat śmierci, przygotowania do niej, przeżywania żałoby, celebracji pochówku.


Centrum eMOCja działa dzięki koordynacji i wsparciu Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Hospicjum Tulipani. eMOCję tworzą ludzie od lat związani z ideą hospicyjną, wolontariatem – lekarze, pielęgniarki, psychoterapeuci, działacze, koordynatorzy, a także wielu darczyńców, dzięki którym udaje się pomagać w najtrudniejszych i najpiękniejszych chwilach na granicy życia i śmierci.


Tadeusz Stegner – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG i przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. W 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Poza pracą w Uniwersytecie Gdańskim jest zatrudniony w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.

Rozmowy można posłuchać pod linkiem:
„O stypach, fotografii pogrzebowej i zwyczajach funeralnych w XIX w.”