Theodor Friedrich Kniewel
(1783–1859)

Filolog, profesor, pastor. Syn gdańskiego piwowara i ławnika Starego Miasta. Uczeń szkoły przy kościele św. Katarzyny oraz Gimnazjum Akademickiego. W latach 1801–1805 studiował filologię, teologię i filozofię na Uniwersytecie w Halle oraz medycynę w Dreźnie. Pracował jako nauczyciel w Gdańsku i Berlinie. W latach 1810–1817 rektor Szkoły Mariackiej, a po jej połączeniu z Gimnazjum Akademickim i utworzeniu Gimnazjum Miejskiego profesor łaciny i greki. Od roku 1825 r. diakon, następnie pastor kościoła Mariackiego. Od 1847 r. pastor gminy staroluterańskiej przy kościele św. Ducha. Zajmował się także muzyką, jako kompozytor i dyrygent a także śpiewak. Z jego inicjatywy powstało w 1818 r. Stowarzyszenie Śpiewacze, którego był długoletnim prezesem. Od 1846 r. należał do Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Po przejściu na emeryturę w 1855 r. opuścił Gdańsk i wyjechał do Stuttgartu. Przekazał miastu swoją bibliotekę muzyczną liczącą 3000 tomów. Zmarł w 1859 w miejscowości Berg koło Stuttgartu.

Tekst: Anna Frąckowska
Ilustracja: Portret Theodora Friedricha Kniewela, ok. 1833 r., PAN Biblioteka Gdańska