„Gabriel Fahrenheit
– życie naukowca i jego dzieło.”
Wykład
dr Andrzeja Januszajtisa

W czwartek, 4 kwietnia 2019 r., o godz. 18:00 na swoim wykładzie dr Andrzej Januszajtis przybliży postać Gabriela Fahrenheita, wynalazcy termometru rtęciowego. Spotkanie to należy do cyklu wykładów „Gdańscy twórcy europejskiej nauki”, zorganizowanego w celu przypomnienia osiągnięć największych gdańskich uczonych.

Wykład będzie miał miejsce w Domu Przyrodników (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – siedzibie dawniejszego Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Physicae Experimentalis), które w latach 1846-1936 funkcjonowało w kamienicy przy ul. Mariackiej 25/26.


Andrzej Januszajtis
polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska. Uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, specjalizując się w fizyce ciała stałego. W latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym i przewodniczącym rady miejskiej I kadencji. Został później prezesem stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i redaktorem naczelnym periodyku „Miesięcznik Nasz Gdańsk”. Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku.