Reinhold Curicke
(1610–1667)

Prawnik, historyk, sekretarz Rady Miejskiej. Urodził się 12 stycznia 1610 roku w Gdańsku. Jego rodzicami byli Georg i Maria z domu Trebniz, wyznania kalwińskiego. Curicke odbył studia prawnicze w Rostocku i Królewcu, a po powrocie do Gdańska w 1638 roku, został sekretarzem Rady Miasta. Funkcję tę pełnił do końca życia, czyli do dnia 2 kwietnia 1667 roku. Był żonaty z Katarzyną z domu Pauli, córką pastora kościoła Św. Trójcy i miał z nią dwóch synów – Johanna i Georga Reinholda.

Jako historyk specjalizował się w przeszłości Gdańska, głównego miasta Prus Królewskich i jego związkami z hanzeatycką organizacją handlową. Mając dostęp do archiwum miejskiego, w latach 1638–1642 przygotował 4-tomowe dzieło Der Stadt Dantzigk historische Beschreibung (Opis historii miasta Gdańska) – najobszerniejsze w tamtych czasach opracowanie historii tego miasta. Księga obejmowała swą tematyką założenie miasta, jego rządy, wojny i historię religijną. Ukończywszy to dzieło w 1642 roku Curicke zwrócił się do Rady Miasta o jego wydrukowanie. Niestety w Radzie zakwestionowano niektóre fragmenty tekstu, ze względu na różnicę zagadnień religijnych i obawy o przyczynienie się publikacji do zaostrzenia  trwających wówczas sporów pomiędzy kalwinistami a luteranami. Autor zgodził się na dokonanie zmian w tekście, jednakże publikacji swego dzieła nie doczekał. Usunięte kontrowersyjne rozdziały przychylne kalwinizmowi, ukazały się oddzielnie jako pisma polemiczne w 1652 r. (Verbesserter historischer Auszug von Veränderung der Religion in Dantzig). Niedługo po śmierci Reinholda Curicke w 1667 roku, jego synowi Georgowi Reinholdowi udało się wydać pracę swego ojca w całości, bez żadnych cięć. Uparty syn autora zlekceważył opinię Rady Miejskiej i zaczął drukować dzieło wraz z zakazanymi fragmentami. Dopiero po interwencji Rady zaprzestano drukowania tej wersji, niemniej jednak niektóre egzemplarze tej pracy przeznaczone dla kalwinistów, były uzupełniane o arkusze spornych kwestii i zostały wydrukowane w Gdańsku i Amsterdamie. Wydania te były opatrzone rysunkami budowniczego miejskiego Petera Willera.  Dopiero 20 lat później – w roku 1687 Rada Miasta zgodziła się na publikację, jednakże z poprawkami jakie wcześniej zostały naniesione.

Jako kalwinista włączał się w dyskusje z  luteranami, publikując anonimowo pismo Sackpfeife der Reformierten (1646). Oprócz historii Curicke zajmował się prawem morskich miast hanzeatyckich – wydał je z komentarzem w roku 1667 (Ius maritimum hanseaticum) – oraz zagadnieniami prawniczymi. Posiadał obszerną bibliotekę – jego zbiory liczyły około 2500 woluminów.