„Teologia na pięciolinii.
Bóg w muzyce instrumentalnej J.S. Bacha”
– wykład prof. Józefa Majewskiego
w PTFT

We czwartek, 6 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno Teologiczne zaprasza na spotkanie z cyklu Bóg w obszarze sztuki.
Wykład pod tytułem Teologia na pięciolinii. Bóg w muzyce instrumentalnej Jana Sebastiana Bacha wygłosi prof. Józef Majewski – polski teolog, medioznawca i publicysta, doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa, wykładowca na Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
Od 1998 redaktor miesięcznika Więź. Jest stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium Więzi.

Miejsce: Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24
6 grudnia 2018 r. o godz. 17.3