Książka „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej”
pod red. prof. E. Kizika i prof. S. Kościelaka
uznana za „Pomorską Książkę Roku 2017”

18 października 2018 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku odbyła się gala pierwszej Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, która została ustanowiona przez sejmik Województwa Pomorskiego z inicjatywy marszałka województwa, Mieczysława Struka. Nagroda ta, przyznawana w trzech kategoriach, jest formą uznania dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy i wydawców książek.

Zwycięzcy, finaliści i laureaci Nagrody zostali wyłonieni przez Jury w składzie:

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, profesor UG,
Bożena Orczykowska – p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
Elżbieta Pękała – redaktor, organizator i promotor czytelnictwa,
dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka i współredaktorka książek naukowych,
Władysław Zawistowski – pisarz, dyrektor Departamentu Kultury UMWP.

W kategorii „Pomorska Książka Roku 2017” zwyciężyła publikacja wydana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, pt. Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1, Eseje, pod red. prof. Edmunda Kizika i prof. Sławomira Kościelaka – historyków Uniwersytetu Gdańskiego.