Abraham Calovious
(1612–1686)

Duchowny ewangelicki, rektor Gimnazjum Akademickiego. Urodzony w Morągu, syn Cathariny i Petera Calova, nadwornego pisarza elektora brandenburskiego. Nauki pobierał w Gimnazjum w Toruniu, następnie w Królewcu, na Uniwersytecie w Rostoku, Stralsundzie i Greifswaldzie. W 1641 r. powołany na stanowisko rektora Gimnazjum Akademickiego i pastora w kościele św. Trójcy w Gdańsku. W roku 1645 uczestniczył w toruńskim Colloquium charitativium. W 1650 r. założył fundację Aerarium pauperum studiosorum, przyznającą stypendia uczniom Gimnazjum. W tym samym roku przyjął stanowisko profesora teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze. Zdecydowany obrońca ortodoksji luterańskiej, autor licznych prac o charakterze polemicznym oraz filozoficzno-teologicznym, m.in. 12-tomowego dzieła Systema locorum theologicorum z lat 1655–1677.

Tekst: dr Aleksandra Jaśniewicz