„Protestanci na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku”
Wykład prof. dr hab. Tadeusza Stegnera
w Muzeum Miasta Gdyni

W czwartek 7 grudnia 2017 r., o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się wykład prof. dr hab. Tadeusza Stegnera Protestanci na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
Podczas wykładu obszernie omówione zostaną aspekty społeczne, kulturowe i historyczne dotyczące życia codziennego Protestantów na terenach współczesnej Polski – od czasów zaborów po epokę nowożytną.
Spotkanie jest jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie „Luter w Gdyni”, którą można oglądać w Muzeum Miasta Gdyni od 17 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w siedzibie muzeum, przy ul. Zawiszy Czarnego 1.