PANEL PASTORÓW
„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA PROTESTANTYZMU”

19 października 2017 r., (czwartek)

Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski

Dyskusja pastorów o współczesnym protestantyzmie będzie skupiać się wokół następujących problemów/wątków:

  • historia a współczesność ruchu reformowanego
  • czy proces reformacji jest (nie)skończony i jaki to ma wpływ na strukturę i działalność zborów?
  • współpraca czy rywalizacja w ruchu reformowanym?
  • relacje z innymi religiami reprezentowanymi na Pomorzu
  • inicjatywy prospołeczne jako „znak firmowy” protestantyzmu

W rozmowie o współczesnym protestantyzmie wezmą udział pastorzy wielu konfesji, m.in.:

ks. Marcin Rayss – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia
ks. kmdr Marcin Pilch – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Elblągu
Paweł Bartosik – Ewangeliczny Kościół Reformowany, Gdańsk
Robert Miksa – Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór w Gdańsku
Sebastian Maria Niedźwiedziński – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Gdańsk
Tomasz Ropiejko – Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, Gdańsk
Jarosław Jarosz – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Gdańsk
oraz religioznawca
prof. dr hab. Krzysztof Kowalik
– Politechnika Opolska