„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA PROTESTANTYZMU”
PANEL PASTORÓW POMORZA

19 października 2017 r., (czwartek), godz. 17.00–19.30

Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski

 W czwartek, 19 października 2017, o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, przy ul. Korzennej 33/35, odbędzie się  panel dyskusyjny pastorów Pomorza pod hasłem „Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu”.

Dyskusja pastorów o współczesnym protestantyzmie będzie skupiać się generalnie wokół dwu problemów:

  • społeczność ewangelicka – życie w diasporze; budowanie więzi; ewangelik w polskim społeczeństwie – czym się wyróżnia?; problemy społeczne
  • współczesność ruchu reformowanego – kościół ewangelicki dziś, struktura i działalność zborów; współpraca czy rywalizacja w ruchu reformowanym; relacje z innymi religiami reprezentowanymi na Pomorzu; inicjatywy prospołeczne jako „znak firmowy” protestantyzmu

ks. Marcin Rayss – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia

ks. kmdr Marcin Pilch – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Elblągu
Paweł Bartosik – Ewangeliczny Kościół Reformowany, Gdańsk
Robert Miksa – Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór w Gdańsku
Sebastian Maria Niedźwiedziński – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Gdańsk
Tomasz Ropiejko – Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, Gdańsk
Jarosław Jarosz – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Gdańsk
Elisabeth Turek i Richard Washington – The Church of England in Poland
prof. dr hab. Krzysztof Kowalik – socjolog religii, Politechnika Opolska

Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG