OTWARCIE WYSTAWY
„MODLITEWNIKI I KANCJONAŁY KASZUBSKO-POMORSKIE”

24 października 2017 r. (wtorek), godz.18.00

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ul. Zamkowa 2, Wejherowo
Organizatorzy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Polska Akademia Umiejętności Stacja Naukowa w Gdańsku

Wystawa planowana w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na październik 2017 roku przy okazji obchodów 500-lecia Reformacji, w założeniu obejmować ma ukazanie dorobku piśmienniczego i edytorskiego ruchu reformacyjnego w zakresie muzycznym (chorał protestancki, kancjonały, modlitewniki, psałterze), a także tłumaczenia Biblii na języki narodowe.

Obszar zainteresowań twórców wystawy obejmować będzie dawne Prusy Królewskie i Prusy Wschodnie, a także Pomorze Środkowe (dzisiejsze województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) ze szczególnym uwzględnieniem protestanckich ośrodków miejskich, m.in. w Gdańsku, Elblągu Toruniu i Słupsku.

Uwaga realizatorów obejmować będzie głównie druki w językach polskim (również te w których występowały regionalizmy pomorskie) i niemieckim, z uwzględnieniem druków łacińskich i niderlandzkich.

Narracja wystawy obejmie kilka głównych nurtów Reformacji obecnych na północy dawnej Rzeczypospolitej i w jej pomorskim sąsiedztwie: luteran, kalwinistów i mennonitów.

Szczegółowa kwerenda wykaże, na ile można będzie skorzystać również z zabytków rękopiśmiennych.