Wyjazd studyjny
„Dziedzictwo kulturowe
Reformacji na Pomorzu”