Wyjazd studyjny
„Dziedzictwo kulturowe
Reformacji na Pomorzu”

1 lipca 2017 r. (sobota)

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski.
1 lipca 2017 r. miał miejsce organizowany przez NCK wyjazd studyjny pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu”. Wydarzenie to jest częścią projektu „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem” i ma na celu poznanie reprezentatywnych dla dziedzictwa ewangelicyzmu pomorskiego miejsc, budowli i pamięci o ludziach tutaj działających, pastorach, działaczach religijnych. W wycieczce uczestniczyło 50 osób. O zabytkach opowiadali: historyk prof. Sławomir Kościelak z Uniwersytetu Gdańskiego, historyk architektury dr Piotr Samól z Politechniki Gdańskiej i historyk sztuki dr hab. Piotr Birecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – uznani badacze, autorzy inwentaryzacji architektonicznych poszczególnych kościołów czy obiektów oraz ich opracowań historyczno-konserwatorskich. Trasa obejmowała kościoły, cmentarze i inne budowle w miejscowościach: Gdańsk-Orunia, Pruszcz Gdański, Wróblewo, Osice, Krzywe Koło, Koźliny, Stogi Malborskie, Nowy Staw, Żelichowo/Cyganek, Stegna i Sopot. Większość punktów zwiedzania to rzymsko-katolickie kościoły parafialne, które zachowały wystrój projektowany i fundowany przez ewangelików. Znajdują się w nich przedmioty o dużej wartości teologicznej i artystycznej, są to przede wszystkim ołtarze, ambony, chrzcielnice i prospekty organowe. Nadbałtyckie Centrum Kultury wydało na okoliczność wyjazdu studyjnego 40-stronicową broszurę zawierającą mapę zwiedzanego obszaru, trzy opracowania historyczne oraz zdjęcia archiwalne i współczesne.

Kuratorka projektu: Bronisława Dejna
Współpraca: Klaudiusz Grabowski