WYJAZD STUDYJNY Śladami Reformacji na Pomorzu

1–2 lipca 2017 r. (sobota, niedziela)

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski

 

Fot. https://www.fotolia.com