WYJAZD STUDYJNY Śladami Reformacji na Pomorzu

1 lipca 2017 r. (sobota)

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski

Wyjazd studyjny 1 lipca 2017 r. pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu” jest częścią projektu „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. Jego celem będzie poznanie reprezentatywnych dla dziedzictwa ewangelicyzmu pomorskiego miejsc, budowli i pamięci o ludziach tutaj działających, pastorach, działaczach religijnych. Uczestnicy wędrówki zobaczą interesujące zabytki przeszłości, budowle i artefakty odzwierciedlające różnorodność i wieloaspektowość ewangelicyzmu na tym obszarze. Większość kościołów parafialnych rzymsko-katolickich, które odwiedzimy, ma wystrój projektowany i fundowany przez ewangelików. Znajdują się w nich przedmioty o dużej wartości teologicznej i artystycznej, są to przede wszystkim ołtarze, ambony, chrzcielnice, organy, ale także cmentarze.
Trasa obejmuje kościoły, cmentarze i inne budowle w miejscowościach: Gdańsk-Orunia, Pruszcz Gdański, Wróblewo, Osice, Krzywe Koło, Koźliny, Stogi Malborskie, Nowy Staw, Żelichowo/Cyganek, Stegna i Sopot – tu zakończenie wędrówki ok. godz. 20:30.

O zabytkach opowiadać będą: historyk prof. Sławomir Kościelak z Uniwersytetu Gdańskiego, historyk architektury dr Piotr Samól z Politechniki Gdańskiej i historyk sztuki dr hab. Piotr Birecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – uznani badacze, autorzy inwentaryzacji architektonicznych poszczególnych kościołów czy obiektów oraz ich opracowań historyczno-konserwatorskich.

Start wyjazdu 1 lipca 2017 r. o godz. 8.15 sprzed Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35.

Kuratorzy projektu: Bronisława Dejna, Klaudiusz Grabowski

Fot. Kościół poewangelicki we Wróblewie, www.fotopolska.eu