WYSTAWA W MUZEUM OKRĘGOWYM
W TORUNIU „REFORMACJA W TORUNIU.
500 ROCZNICA WYSTĄPIENIA MARCINA LUTRA”