„Odnalezione w Gdańsku muzyczne zabytki XVII i XVIII stulecia”
– koncert z cyklu „W Salonie Uphagenów.
Muzyka tradycji ewangelickiej w Gdańsku”

16 września (sobota) 2017, godz.18.00
Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Organizatorzy: Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.