Konferencja naukowa
na Uniwersytecie Gdańskim
„Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie
w tradycji Reformacji XVI wieku”

18–19 maja 2017 r.
Aula Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
Organizatorzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Obchody Jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu rozpoczęły się w czwartek 18 maja 2017 r. w auli Wydziału Historycznego UG od Gdańskiego Kongresu Reformacyjnego, w ramach którego odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa „Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie w tradycji Reformacji XVI” wieku. Uczestników przywitał rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała a słowo pozdrowienia wygłosił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Organizatorzy Kongresu zaprosili do refleksji nad współczesnym wymiarem spuścizny Reformacji naukowców z dziedziny nauk historycznych, teologicznych, filozofii, pedagogiki, socjologii, ekonomii oraz historii sztuki. Zwieńczeniem konferencji była Debata Reformacyjna w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Materiały z Konferencji zostaną opublikowane w  specjalnym, reformacyjnym numerze periodyku naukowego „Gdański Rocznik Ewangelicki” (Lista B, 8 pkt.). Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z następującymi wykładami:

 • bp dr Hans-Jürgen Abromeit, Greifswald, The Luther Effect: What was his aim and what was the result?
 • prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak, UG, Luteranie, katolicy, kalwiniści w Gdańsku – bilans konfrontacji i koegzystencji w trzech pierwszych wiekach od wystąpienia Marcina Lutra
 • prof. dr hab. Jan Iluk, UG, Homilie Jana Chryzostoma w czytelni Jana Kalwina
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner, UG, Reformacja w „Odrodzonej Rzeczpospolitej”. Polskie ewangelickie środowiska opiniotwórcze w okresie międzywojennym wobec dziedzictwa Reformacji
 • prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK, Kościół ewangelicki w Polsce w XX wieku
 • prof. dr hab. Andrzej Woziński, UG, Sztuka w Prusach w przededniu Reformacji
 • prof. dr hab. Tomasz Torbus, UG, Kaplica Królewska – obcy symbol katolicki w protestanckim Gdańsku. Funkcja i problemy atrybucyjne
 • prof. dr hab. Roman Perucki, AMGd, Kościoły, parafie ewangelickie w Gdańsku, organiści, carilloniści, kapelmistrzowie, kantorzy i ich dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem protestanckim od wystąpienia Lutra do 1945 roku
 • prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH, Wpływ ewangelicyzmu na gospodarkę
 • prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, UG, Zbrodnia i jej pietystyczne usprawiedliwienie w powieści „Młyn na wzgórzu”
  duńskiego noblisty Karla Gjellerupa
 • prof. dr hab. Jacek Hołówka, UW, Erazm i Luter o wolnej woli
 • dr Maria Urbańska-Bożek, Uniwersytet SWPS, „Z powrotem do klasztoru” – przyczyny polemiki Kierkegaarda
  z chrześcijaństwem konfesyjnym
 • prof. UMK dr hab. Tomasz Kupś, UMK, Kant a protestantyzm
 • ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, ChAT, Wolność jest cenniejsza aniżeli srebro i złoto – Reformacja a życie współczesne
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński, UKSW, Kościół-communio i jego priorytety ekumeniczne
 • bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, ChAT, Aktualność reformacyjnego przesłania we współczesnej
  etyce ewangelickiej