Debata z udziałem
prof. J. Buzka, P. Huelle, bp prof. M. Hintza,
prof. S. Kościelaka i Z. Nosowskiego

19 maja 2017 r., (piątek), godz. 16.00
GDAŃSKI KONGRES REFORMACYJNY

Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, Długi Targ 46, Gdańsk
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W dniu 19 maja 2017 r., na zakończenie Gdańskiego Kongresu Reformacyjnego w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się Debata Reformacyjna z udziałem prof. Jerzego Buzka, pisarza Pawła Huelle, historyka prof. Sławomira Kościelaka i ks. bp prof. Marcina Hintza. Dyskusję, będącą swoistym podsumowaniem konferencji naukowej, moderował Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest Reformacja, co by było gdyby nie miała ona miejsca, jaki miała wpływ na ich życie, a także dzielili się swoimi osobistymi przemyśleniami na temat dzieła odnowy Kościoła.

Paweł Huelle, nawiązując do wynalezienia druku, powiedział, że dla niego Reformacja to książka – bo to właśnie dzięki słowu pisanemu idee reformacyjne i nauka Lutra mogły się szybko rozpowszechnić. Premier Jerzy Buzek odwołał się do czytania Pisma Świętego – w domu, w ojczystym języku. Osobista lektura Słowa Bożego od dzieciństwa dla ewangelików jest niesamowicie ważna. By jednak można było studiować Biblię ważne było nie tylko, aby każdy miał do niej dostęp, ale także to, żeby umieć czytać – stąd też nie da się przecenić roli, jaką odegrała Reformacja w rozwoju edukacji – podkreślił premier. Z kolei bp Marcin Hintz w osobistej refleksji wspomniał swojego dziadka, także duchownego ewangelickiego, którego wiara i służba w Kościele były inspiracją do rozpoczęcia studiów teologicznych i sięgnięcia do dziedzictwa Reformacji.

Poniżej link do zapisu filmowego Debaty:

https://www.youtube.com/watch?v=4U7TtvIKTGA

Zdjęcia: Zbigniew Kolka


Poniżej krótkie relacje z wydarzeń:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Kongres-Reformacyjny-Debatowali-bp-Marcin-Hintz-Jerzy-Buzek-i-Pawel-Huelle-FILM-I-ZDJECIA,a,78421