Debata z udziałem
prof. J. Buzka, P. Huelle, bp prof. M. Hintza,
prof. S. Kościelaka i Z. Nosowskiego

19 maja 2017 r., (piątek), godz. 16.00
GDAŃSKI KONGRES REFORMACYJNY

Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, Długi Targ 46, Gdańsk
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W dniu 19 maja 2017 r., na zakończenie Gdańskiego Kongresu Reformacyjnego w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się debata z udziałem prof. Jerzego Buzka, pisarza Pawła Huelle, historyka prof. Sławomira Kościelaka i ks. bp prof. Marcina Hintza. Dyskusję prowadził Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.
Poniżej krótkie relacje z wydarzeń:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Kongres-Reformacyjny-Debatowali-bp-Marcin-Hintz-Jerzy-Buzek-i-Pawel-Huelle-FILM-I-ZDJECIA,a,78421