DEBATA REFORMACYJNA

19 maja 2017 r., (piątek), godz. 16.00
GDAŃSKI KONGRES REFORMACYJNY

Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, Długi Targ 46, Gdańsk
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Debata z udziałem prof. Jerzego Buzka, pisarza Pawła Huelle i ks. bp prof. Marcina Hintza. Dyskusję poprowadzi Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.

Fot. z archiwum Muzeum Historycznego Miasta Gdańska