Wykład
prof. Tadeusza Stegnera
w Muzeum Sopotu
pt. „Ewangelicy w Sopocie”

We czwartek, 22 czerwca, o godz. 18.00, w Muzeum Sopotu odbędzie się wykład historyka, prof. Tadeusza Stegnera pod tytułem „Ewangelicy w Sopocie”. Wykład organizowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Ewangelickim, w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Z dziejów wspólnoty ewangelickiej w Sopocie”. Na spotkaniu przedstawione zostaną dzieje społeczności ewangelickiej w Sopocie szczególnie w XIX i XX wieku, z wyraźnym podziałem na dwa okresy do 1945 r., gdy protestanci dominowali w krajobrazie wyznaniowym Sopotu i po 1945 r. Pokazana zostanie rola sopockich ewangelików w życiu tej miejscowości.