Wykład prof. Tadeusza Stegnera
w Domu Uphagena
pt. „Ewangelicy w Trójmieście
po 1945 roku”

W środę, 31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Domu Uphagena, przy ul. Długiej 12 w Gdańsku, odbędzie się wykład historyka, prof. Tadeusza Stegnera, pod tytułem „Ewangelicy w Trójmieście po 1945 roku”.
Wykład organizowany jest przez Towarzystwo „Dom Uphagena” w ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Prelekcja dotyczyć będzie przemian narodowościowych, demograficznych, społecznych wśród ewangelików Gdańska, Gdyni i Sopotu po drugiej wojnie światowej. Przedstawiona zostanie aktywność społeczności protestanckiej i jej duchownych w różnych sferach życia nie tylko religijnego. Szczególnie ważna będzie cezura 1945 r. zmieniająca, w związku z wyjazdem ludności niemieckiej, sytuację ewangelików w tych miejscowościach.