DANIEL GRALATH STARSZY (1708–1767)

Wybitny uczony, odkrywca w dziedzinie elektrostatyki, burmistrz Gdańska. Ukończył Gimnazjum Akademickie w Gdańsku, studiował w Halle, Lejdzie i Magdeburgu. Należał do założycieli Towarzystwa Fizyki Doświadczalnej, przekształconego w Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku. Prowadził badania nad działaniem butelki lejdejskiej. Zbudował pierwszą na świecie baterię takich butelek. Jest autorem pionierskiej, trzytomowej Historii Elektryczności oraz pełnej bibliografii prac z elektrostatyki, zatytułowanej Biblioteka elektryczna. W zakresie jego szerokich zainteresowań były doświadczenia fizyczne z ciśnieniem cieczy i powietrza, biologia i astronomia – obserwacja plam i zaćmień Słońca. Był członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego w Getyndze.

Daniel Gralath działał jako ławnik, rajca i burmistrz Gdańska. Posiadał też tytuł burgrabiego królewskiego. Jego dom rodzinny mieścił się przy ul. Długiej 40. Stworzył jeden z największych księgozbiorów w Gdańsku, który obecnie znajduje się w  Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej. Gdańsk zawdzięcza mu ufundowanie Wielkiej Alei Lipowej liczącej 1416 drzew. Postać naukowca upamiętniono pomnikiem w Alei Zwycięstwa. Pochowany został w Kościele NMP w Gdańsku, w nieznanym miejscu. W Sulminie, nieopodal Gdańska, znajduje się grobowiec rodziny Gralathów, który, niestety, sprofanowano w okresie powojennym.